Koniny všude okolo koní
Stránky dvou fešáků - chovných valachů

Sedm Kodyho her

Děkuji za zapůjčení článku pánům Kodymu a Lukýnovi (www.kodyho.estranky.cz)

Tak tady si Vážení Koňové přečtěte, jak se na ty naše lidi, co si myslej že jsou to naši majitelé, musí. Obrazek

Je to stručný přehled přirozené komunikace s člověkem. Toto téma je samozřejmě hodně citlivé  a kontroverzní. Přečetl jsem mnoho diskusí a vím, že mnohým z Vás toto může připadat hodně drsné, ale bez této metody nikdy nedosáhnete dlouhotrvajícího výsledku.

Jakmile jsem se o této metodě dozvěděl, zajel jsem si na pár kurzů a začínám se pokoušet jí praktikovat na své majitelce, ještě nic netuší, ale to je právě účel - nenápadně toho svého člověka zpracovat a nakonec si ani neuvědomí, že skáče jak já frkám ... Tak směle do toho

1.Přátelská hra:

V první řadě jde o to ukázat člověku, že mu nechceš ublížit, i když bys mohl. Místo prostého hlazení a klidného zacházení ho musíš konfrontovat se situacemi, které ho mohou vystrašit a musíš mu dokázat, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Čumákem drbeme člověka po celém těle, obcházíme kolem něho, přehazujeme si ho přes hřbet, poskakujeme kolem něj...... trik spočívá v tom, provádět všechny tyto úkony v rytmu, dokud si člověk není jistý, že se toho všeho nemusí bát a sám od sebe klidně stojí. - dokonce i tací, kteří již léta jezdí - nedostali nikdy příležitost skutečně poznat koně, na kterém sedí. Přátelskou hru můžeš hrát i s takovým člověkem, kterého vidíš prvně,drbat ho, drcat do něj, atp. dokud se necítí bezpečně. Dvě věci jsou důležité: za prvé, umožnit člověku udělat pár kroků (s hlavou otočenou k tobě a s povoleným lanem); na druhé straně musíš udržovat rytmus. Dává člověku jistotu, protože ví, jaký pohyb bude následovat, jaký se bude opakovat.Tuto hru hraješ opakovaně mezi ostatními hrami, k uklidnění člověka a udržení vyváženosti mezi dominancí a přátelstvím.

2. Dikobrazí hra

Lidé mají přirozený způsob reakce, který nastupuje, jestli že je přechytračíme. Je to instinkt, který je nutí útočit - zesilovat na nás tlak. Je to důvod, proč se rozčilují a dostávají se s námi do nesnází v malých prostorech např. přívěsech na převážení koní, v boxu .. - strach a respekt z naší velikosti patří k jejich strategii přežití,protože kdybysme je rozmáčkli, už by si nezajezdili.... Hra na dikobraza učí člověka podléhat tlaku. Většina lidí to hned na nás zkouší silou, ale my bychom je chtěli naučit, že člověk tomuto tlaku odolá tím, že sám ustoupí.

Pamatuj si, že lidé jsou při této hře opravdu dobří, mají opravdu "Černého Petra"! Zkoušejí, kdo z vás dvou jako první podlehne tomuto tlaku. Ubezpeč ho, že jsi spolehlivý jako kůl v plotě (že tlak pomine, když se opravdu pohne a ne ho následuje). Je možné, že bude potřeba kopanec, který opravu zabolí. Budeš se sám divit, jak lehce se tvůj člověk dá ovládat, když tento princip pochopí. Mysli na to, že začneš měkce a tlak budeš pomalu ale ustavičně zvyšovat, dokud tvůj člověk nepovolí. Jakmile povolí, drbej to místo, na které jsi předtím tlačil. To je to, co tvého člověka obměkčí.

Můžeš svého člověka ovládat dopředu, dozadu, do stran doprava a doleva, hruď i zadek pouhým tlakem špičky nozder? Tvůj člověk by měl reagovat na tlak tvých nozder (ne před nimi utíkat) a přestat, když přestaneš tlačit a začneš ho oňuchávat.

3. Řídící hra

Tuto hru si hrají lidé s oblibou celý den. Pohledy, pohyb hlavy, oháněním vlasy, nebo zvedání ruky naším směrem. To je řeč těla, kterou vyjadřují "když se nepohneš, praštím tě".Tato hra se hraje po dikobrazí hře, protože se člověk musí nejprve naučit podléhat fyzickému tlaku, než začne podléhat tlaku duševnímu. Je to hra na návrhy a sliby. Pokud člověk nenásleduje tvé návrhy, slíbíš mu následky - narazí na tvůj fyzický tlak, tedy na zlý pohled, hraboucí nohu nebo vzepnutí (jen tak pro začátek) . Nepokusíš se člověka napadnout. Ale pokud se nepohne, narazí na tento tvůj tlak. Lidé tento rozdíl velmi rychle vycítí! Nakopneš-li člověka úmyslně, je to tvá vina a možná ti to odplatí. nejhorší na tom je, že tomto způsobu trestu nerozumí. Navrhneš-li člověku, aby se hnul a on tak neučiní a narazí tudíž na fyzický odpor, pochopí, že musí jít z cesty... jeho úkolem bylo vyhnout s tlaku! Nebude ti dávat vinu a podruhé (nebo potřetí) se hne.

Nejhorší, co můžeš svému člověku provést, je ho obelhat - něco mu slíbíš, následuje fyzický tlak a neumožníš mu ho následovat.

Člověk si od toho okamžiku pamatuje, že nedodržíš to, co slibuješ odpoví ti nedostatečnou důvěrou a respektem. Ví, že potřebuje koně, který dodrží to, co slíbí, který nelže a který je spravedlivý stejně jako jeho šéf v práci.

Pokus se zjistit, jestli můžeš poslat svého člověka vzad pouhým pokynutím hlavy (jako bys ho chtěl postříkat vodou). Pohni plecí tak, že ukážeš na jeho oko; pohni jeho zadkem, aniž by se na tebe přestal dívat (naznačeným pohybem hřívy na zadek - mysli na bezpečnou vzdálenost - a možná toho dosáhneš). Dívá-li se na tebe, dotkni se ho a podrbej ho na čele a dej mu znát, že to bylo dobře a správně. Potom tuto hru opakuj. Dosáhnete toho, že se k tobě otočí hlavou už při pouhém pohledu na jeho zadek.

4. Jo-jo hra

Teď se dostáváme k tomu poslat člověka dozadu a dopředu v přímých liniích (na začátku možná ne tak docela přímých, ale dosáhneš toho). Jistě jsi již zjistil, že někteří lidé velmi rádi přicházejí, ale ustoupit jakoby neuměli, pouze utéct. Jiní běží dozadu, ale dopředu se nevrátí. To je jo-jo. Jo-jo přinese vyváženost do vašeho vztahu.

Kývej hlavou a krkem, aby tvůj člověk couvnul. Začni lehce, přidej na intenzitě do něj drcneš hlavou a pro člověka se to stává docela nepříjemné. Pokud se člověk pokusí uniknout tomuto pocitu tím, že ustoupí, přestaň okamžitě s tímto pohybem hlavy a dej mu znát, že to udělal správně a dobře. Opět začni zvolna, zvyšuj intenzitu, dokud neudělá alespoň krůček a přestaň. Opakuj to tak dlouho, dokud to nepochopí. Zeptej se ho na celý krok nebo dokonce na dva, později na dva nebo více dokud ho nemůžeš poslat až nakonec výběhu. Nyní ho pozvi opět nazpět. Rytmicky si přitáhni lano zubama, postupně ho uchopuj, aby lehce prokluzovalo, dokud člověko krok nepřistoupí. Když přistoupí, rozevři zuby a opět ho přivolej, rytmicky. Až k tobě dojde, přestaň. Oňuchej ho. Opět ho vyšli pozadu pryč, přivolej ho atd. dokud se nepohybuje zcela volně.

5. Hra na kruhObrazek

Mnoho koní si myslí, že hra na kruh je pouhé honění člověka dokola, ale hra na kruh je mnohem víc! Je to stejným způsobem duševní jako fyzické cvičení. Člověk se při něm naučí, že je jeho prací udržovat krok tak dlouho, dokud mu neřeknete něco jiného. Při lonžování většinou obíhá člověk nekonečně vnější kruh, zatímco náš ocas neustále pošvihává o zem pro udržení v pohybu. Tělo je trénováno, zatímco myšlenky jsou kdo ví kde. Při hře na kruh se člověk naučí švihem vykročit a obíhat v kroku, klusu a cvalu zatímco ty se pohodlně paseš.

Tajemství spočívá v tom, nechat člověka zcela v klidu, dokud dělá to, co po něm chceme. Pokud sám od sebe něco změní, něco proti tomu podnikneme. Pokaždé, když se zastaví nebo změní krok, přivolej ho a opět ho vyšli. Rychle přijde na to, že je pohodlnější zůstat venku v kruhu. Mysli minimálně 2 kola a maximálně 4 kola. Když bez pobídky oběhne 2 kola, dokazuje ti svůj respekt a splnil svůj úkol. Nejpozději po 4 kolech se to pro něj stává nudným. Chceš-li svého člověka udržet duševně, citově a fyzicky fit, není 32 koleček nejlepším způsobem. Chceš-li dělat víc než pouhá 4 kolečka, nech si něco napadnout... hledej překážky a hračky, nerovný terén, zkracuj a prodlužuj lano atp. Dosáhneš vynikajících výsledků a tvá komunikace kůň - člověk se výrazně zlepší.

Nezapomeň se na všechny tyto hry dívat z pohledu člověka.

6. Hra do stran

Čím lépe tvůj člověk chodí dozadu a do stran, tím lépe bude dělat i všechno ostatní. Vyzkoušej si to! Jak dobře do strany? Pokud jsi to dosud nikdy nedělal, pošli do strany nejdříve jeho hlavu, potom zadek, potom opět hlavu, potom zadek až dosáhneš stejnoměrného pohybu a celý člověk jde do strany. Použij jako pomůcky plotu, aby nemohl jít dopředu, pro začátek je ideální 3,7 metrové lano. Můžeš mu zatřepat koncem copu(pokud má člověk dlouhé vlasy) nebo košile(pokud  má krátké vlasy), aby pohnul zadkem nebo vzít do zubů hůl pro udržení vzdálenosti. Opakovaně se ubezpeč o tom, že máš dostatečně dlouhé lano, že od tebe ustupuje, aniž by narážel o konec lana. Je-li hlava příliš vzdálená, možná musí zadek trochu zrychlit! Zakmytej středem lana nebo zakývej hlavou. Často není nutné hned kousnout. Ale když jsi slíbil kousnutí, tak kousni. Nebude to dlouho trvat a tvůj člověk pochopí a dobrovolně se bude bokem pohybovat kolem plotu. Mysli na stenoměrné cvičení vpravo i vlevo. Lidé mají často jednu "dobrou" a jednu "špatnou" stranu.

7. Prostorová hra

Protože mají lidé od přírody strach z prostoru, nenávidí úzké a uzavřené prostory(protože se bojí že je v nich rozmáčkneme). Prostorová hra jim umožní být z tohoto pohledu uvolněnější a odvážnější. Postav se blízko stěny, tak 4 m a vyzvi svého člověka tímto prostorem projít. Pro některé lidi je již toto samo o sobě úzké (obezita je strašná civilizační choroba)! Připrav se na to takovémuto člověku nabídnout prostor 6 m široký! Zjisti, s jakou vzdáleností musíš začínat a prostor krok za krokem zužuj, zatímco člověk získává více a více důvěry v toto cvičení. Nakonec skončíte u cca 90 cm, což odpovídá asi šířce lidského zadku. Dbej na to, aby na konci uličky to bylo pro člověka příjemné, aby měl vždy dostatečně dlouhé lano k běhu. Proto si člověka otoč a nech ho proběhnout v opačném směru. Nakonec si budeš určovat, zda tento prostor projde, prokluše nebo procválá.

Když toto zvládnete, nebude napříště problém poslat člověka do komory pro oves, aniž byste museli jít před ním.

Jak dlouho hrát?

Všechno je v pořádku, dokud cítíš, že jste s člověkem v harmonii. Může to trvat 2 minuty... nebo také 2 hodiny. Ale když si uděláš dostatek času k tomu, všechno toto člověka naučit, trojnásobně se ti to vrátí! Těchto sedm her ukáže zcela jasně každou slabinu a každé "já nechci" tvého člověka. A stejně dobře je také odstraní, pokud je dostatečným způsobem budeš hrát, protože jsou klíčem k mírnějšímu, elegantnějšímu, odvážnějšímu a atletičtějšímu jezdci. Kůň si udělá tolik času, kolik je třeba k výuce člověka. Žádná krácení, žádné pomocné uzdy. Není to přirozené, je to pouhý důkaz postavení, které akceptuje sílu. Zatímco děláš pokroky v lepším a lepším chápání tvého člověka, jeho duše a strategie vztahů, nalezneš odpovědi také na vlastní otázky tvé změny v přirozeného koně.

07.04.2008 20:55:32
Lena_Sawyer
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one